MT1230 WHITE/BLACK

FjellSnowboards_01.jpg
FjellSnowboards_02.jpg
FjellSnowboards_05.jpg
FjellSnowboards_04.jpg
FjellSnowboards_03.jpg
FjellSnowboards_01.jpg
FjellSnowboards_02.jpg
FjellSnowboards_05.jpg
FjellSnowboards_04.jpg
FjellSnowboards_03.jpg
sold out

MT1230 WHITE/BLACK

7,999.00
LENGTH:
Add To Cart

MT1230
 

750 USD / 670 EUR
For orders outside of Norway, contact us at in@fjellsnowboards.com in order to get a 25% discount code which equals the Norwegian tax


Shape: Twintip
Core: Tip to tip full poplar wood
Baseprofile: Twintip camrock
Base: Sintered formula sole
Flex: 6/10 medium flex
Topcoat: Biax
Lengths: 153 & 159 cm
Weight: 2,5 & 2,8 kg

 

Mt 1230 behersker all type kjøring, og fungerer like godt i park og pipekjøring som til storfjell. Nose til tail trekjerne med relativt myk fleks gjør Mt 1230 til et lekent og lett brett å kjøre. Brettet innehar likevel en stabilitet som gjør at man får god mestringsfølelse, også i bratte fjellsider og pillowdrops. Twin tip og sentrert stance, samt realitvt stor nose og tail gjør at Mt 1230 flyter meget godt i løssnø. I tillegg gir brettet godt grep i løyper og under hardere snøtyper. 

Mt 1230 er et perfekt allround brett som passer for alle typer kjørere. Poplar trekjerne sørger for et lettvekts brett med super pop og snap som gjør det lekent, i tillegg til å beherske mer krevende forhold.

Camrock sørger for normal camber mellom bindingene samt en lett rockerform i nose og tail bidrar til ett lekent og lettkjørt brett i løssnø, der man fint kan lande fakie. Kompatible til alle typer bindinger med en 4 x 4 insert. 

Stivhet, flex, stance og bredde er tilpasset hver lengde.


 

MT 1230 masters all types of riding, and works equally well in park, pipe and big mountain. Nose to tail wood core, with medium flex, makes MT 1230 a playful and easy board to ride. The board has a stability that gives you a feeling of ultimate control in both steep mountainsides and pillow drops. 

Twin tip and centered stance, a big nose and tail makes MT 1230 flow very well in powder. MT 1230 is a perfect allround board suitable for all types of riders. The poplar wood core provides a lightweight board with super pop and snap that makes it playful, and able to master demanding conditions.

Camrock ensures normal camber between the bindings. A soft rocker shape on nose and tail, contributes to a fun and easy to ride board in powder, where you can land fakie.

MT1230 is compatible to all types of bindings with a 4 x 4 insert.

Stiffness, flex, stance and width is adjusted to the boards length.

 


 

MT 1230は、そのマスターライディングのすべてのタイプをボードで、公園、パイプと大きな山で同様に動作します。尾木のコアへのノーズは、ミディアムフレックスで、 MT 1230年乗る遊び心と使いやすいボードになります。ボードは、あなたの急な山腹や枕滴の両方で究極のコントロール感を与える安定性を有します。

ツインチップと中心のスタンスは、大きなノーズとテールは粉末で非常によくMT 1230を流します。 MT 1230はライダーのすべてのタイプに適した完璧なオールラウンドボードです。ポプラウッドコアは、遊び心、そして厳しい条件を習得することが可能になり、超ポップとスナップボタンで軽量のボードを提供します。

Camrockは、バインディング間の通常のキャンバーを保証します。ノーズとテールのソフトロッカー形状は、楽しさとあなたがフェイキーを着陸することができ粉末、でボードに乗るのは簡単に貢献しています。

MT1230は、 4× 4のインサートを持つすべてのバインディングタイプに互換性があります。

剛性、フレックス、スタンス幅がboards'長さに調整されます。